Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu …
Czytaj więcej Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Pomoc dla Ukrainy

W dniu 02.03.2022 roku przekazaliśmy  lekarzom z Niemirowa potrzebne artykuły, o które nas prosili. Zakupiliśmy i dostarczyliśmy głównie leki oraz  płyny infuzyjne,  materiały opatrunkowe, płyny do  dezynfekcji, rękawiczki, fartuchy, koce termiczne, igły i strzykawki.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy w ZOZ R-36 Lubaczów

ZOZ R-36 w Lubaczowie informuje, że  obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z  agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, u których wystąpiły problemy zdrowotne mogą zwrócić się o udzielenie pomocy medycznej do naszych  placówek na terenie powiatu lubaczowskiego. Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla …
Czytaj więcej Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy w ZOZ R-36 Lubaczów

Wykonujemy testy antygenowe SARS-CoV-2

Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie informuje, że w naszym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, mieszczącym się w Lubaczowie przy ulicy Kopernika 1 (Przychodnia, I piętro) wykonujemy odpłatnie: Testy antygenowe SARS-CoV-2. Test antygenowy wykrywa obecność antygenów koronawirusa w wymazie z nosogardzieli. Aby wykonać test należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu: 603  891  434 …
Czytaj więcej Wykonujemy testy antygenowe SARS-CoV-2