STARY DZIKÓW

Gminny Ośrodek Zdrowia w Starym Dzikowie
37-632 Stary Dzików, ul. Kościuszki 77

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6318013