HORYNIEC-ZDRÓJ

Gminny Ośrodek Zdrowia w Horyńcu Zdroju
37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sobieskiego 2

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6313134