Informacji o wyniku postępowania do ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Lubaczów, dn. 31.08.2023 r. POWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZJEJ OFERTY Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę elementów infrastruktury teleinformatycznej niezbędnych dla rozbudowy lokalnych Aplikacji Gabinetowych w przychodni ZOZ R-36 Sp. z o.o.” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: …
Czytaj więcej Informacji o wyniku postępowania do ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu …
Czytaj więcej ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu …
Czytaj więcej Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”